STACJONARNIE I ONLINE

Korepetycje z języka polskiego
i wiedzy o Polsce

Zajęcia indywidualne z dyplomowanym nauczycielem języka polskiego i przedmiotów ojczystych z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkołach podstawowych i średnich oraz polonijnych.

ONLINE

Grupowa nauka czytania po polsku

Uczę dzieci od podstaw, a także te, które umieją już czytać w innym języku lub mają kłopoty z czytaniem w języku polskim.

ONLINE - INDYWIDUALNE I GRUPOWE

Po polsku
z Kotem Pumą

Multimedialne zajęcia interaktywne w języku polskim dla dla dzieci z całego świata w wieku 5 – 10 lat; prowadzone przez kota-awatara .

STACJONARNE - INDYWIDUALNE

Zajęcia i terapia z logopedą

Zajęcia edukacyjne i terapeutyczne w Polskim Gabinecie Logopedycznym w Newry: diagnoza rozwoju funkcji poznawczych terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej; nauka mówienia, czytania i pisania po polsku; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; terapia dzieci z wadami wymowy; terapia dysleksji.