Proponujemy półgodzinne zajęcia co drugi tydzień w uzgodniony dzień tygodnia. 

Oczywiście można też ustalić inną intensywność spotkań.

Dostosowujemy tematykę do oczekiwań lub realizujemy wybrane tematy z języka polskiego, historii, geografii itd.
Półgodzinne zajęcia odbywają się online na platformie Zoom, ale jest też możliwość alternatywnych rozwiązań.

Spotkania prowadzone są w języku polskim przez kota-avatara z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań multimedialnych z aktywnym udziałem dziecka. 

Stopień zaangażowania dziecka w zajęcia jest dostosowywany w zależności od jego umiejętności.

„Opiekunem” Kota Pumy jest nauczyciel dyplomowany języka polskiego i informatyki
z wieloletnim stażem pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum w Polsce oraz w polskich szkołach za granicą.